PRIVACYWET

Sans Parure, gevestigd aan Les  Beauffes, 63700 Buxières sous Montaigut, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Sans Parure acht een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om deze zorgvuldig te lezen.

Inleiding
De website www.sansparure.com is met behulp van ToWeb tot stand gekomen. 
In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. 
In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 1 augustus 2018.
Bij bezoek aan deze website kan Sans Parure gegevens van u verwerken. 
Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via contact of ergens anders op de website hebt ingevuld. 
In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sans Parure uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. 
Ook informeren wij u hoe u correcties kunt aanbrengen of hoe u zich kunt verzetten tegen verwerking van uw gegevens.

Door deze privacyverklaring te accepteren, garandeert u dat u zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van uw ouders/voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger hebt om uw persoonsgegevens via de website te verstrekken. 
Voor Sans Parure is een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens erg belangrijk.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende gegevens:
• Alle persoonsgegevens die u aan Sans Parure verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht
aan Sans Parure, bij het maken van een reservering, bij het invullen van een (web)formulier of als u
een vraag over een reservering stelt.
Het gaat dan om gegevens zoals voor-en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en overige gegevens die door u worden verstrekt;
• Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze cookieverklaring;
• Er worden enkel gegevens opgevraagd en opgeslagen die nodig zijn om u zo goed mogelijk van dienst te
zijn.

Doel van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:
• Het uitvoeren van de reservering die u met ons hebt gesloten;
• Het verstrekken van de door u gevraagde informatie;
• Het maken van een reservering bij of contact over Sans Parure
• Het versturen van nieuws en service-gerichte informatie om onze bezoekers te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet wenst te ontvangen;
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Wij vertrekken uw gegevens niet aan derden. De gegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt en de bescherming van uw gegevens geschied conform de AVG. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens niet zonder uw toestemming in te zien zijn door derden, uw gegevens niet verkocht zal worden aan derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:
• Sans Parure hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers
van de Sans Parure-diensten of om de rechten van Sans Parure te beschermen; of
• dit wettelijk is toegestaan.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Sans Parure treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U heeft de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die Sans Parure verwerkt. Sans Parure zal dat na uw verzoek daartoe verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in uw persoonsgegevens bij Sans Parure zitten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kunt u doen door een email te sturen naar sansparure@gmail.com

Indien u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u met ons contact opnemen. 
Onze
contactgegevens zijn:
Sans Parure; chambre & table d'hôte, gîtes & camping à la ferme
Les Beauffes
63700 Buxières sous Montaigut
France
00 33 473 52 09 02
00 33 6 69 38 74 22

Wat zijn cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen. Als u liever niet heeft dat er cookies worden geplaatst op uw computer, kunt u het gebruik van cookies blokkeren. U dient dit per computer en per browser handmatig in te stellen via de instellingen van de browser. Standaard staat bij iedere browser ingesteld dat u cookies accepteert. Ook is het mogelijk om een zogenaamde plug-in te installeren in uw browser, zodat u eenvoudig per website de cookies kunt blokkeren.
Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.

Wat doen cookies?
Cookies hebben twee functies. In de eerste plaats helpen ze u bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren - zoals de taalinstelling - te onthouden. Daarnaast zijn er cookies die de websites die u bezoekt registreren en zo een inschatting maken van uw interesses. 
Met die informatie kunnen adverteerders en websitebeheerders voor u interessante advertenties in een website plaatsen. 
Bovendien kunnen cookies voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet.

Welke cookies gebruikt sansparure.com?
Wij maken alleen gebruik van technische en functionele cookies en maken geen
gebruik van analytische cookies of cookies voor marketingdoeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat gebeurt er als u de cookies uitzet?
Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. En dankzij cookies worden de advertenties beter
afgestemd op uw interesses. Zet u de cookies uit, dan ontvangt u nog steeds reclame, alleen is deze dan niet meer afgestemd op uw surfgedrag. Als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt, moet u uw instellingen, zoals uw wachtwoord en inlognaam, steeds opnieuw intypen.
• Instellingen worden niet meer onthouden;
• inloggegevens worden niet meer opgeslagen, zodat u ze elke keer opnieuw moet invoeren;
• U kunt niet meer direct informatie delen via social media;
• U zult gewoon advertenties blijven zien, maar deze zijn niet meer op uw interesses afgestemd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina
gepubliceerd.
Namens Sans Parure,
Daan en Jacqueline van Loveren