Coronavirus in Frankrijk – LAATSTE UPDATE

Update Frans nieuws 29 april 2020

1. Overzicht van belangrijke data tot 11 mei waarop ‘beslissingen’ zullen vallen.

– Op 30 april komt er een overzicht van de departementen en de mate waarin er versoepelingen zullen worden doorgevoerd. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen ‘groene’ departementen waar de versoepeling het grootst zal zijn en ‘rode’ departementen waar meer beperkingen zullen zijn.

– Op 7 mei wordt aan de hand van drie criteria bepaald welke departementen een rood of groen keurmerk krijgen. De criteria zijn de viruscirculatie, de IC/ziekenhuis capaciteit en het op orde zijn van het lokale systeem voor het testen en opsporen van besmettings gevallen.

-Op 10 mei vindt er dan een definitieve beoordeling plaats. "Als de indicatoren er niet naar zijn, zullen we niet deconfiniëren op 11 mei" of "we zullen het met beperkingen doen in sommige departementen" stelt Edouard Philippe.

2. Tot nu toe overleden er 23.660 mensen in Frankrijk als gevolg van de Covid-19 . Het aantal patiënten op de intensive care is verder gedaald. Het zijn er nu nog maar 4.300. De daling is uiterst langzaam. Er wordt naar gestreefd naar de bezetting van 1.900 IC bedden op 11 mei, de dag dat de ‘deconfiniering’ van kracht moet worden.

3. Opening scholen. Edouard Philippe wil het aan de burgemeesters overlaten hoe en of de scholen heropend worden

"Ik kan het niet bepalen, noch de minister van onderwijs. Het moet bepaald worden door de schooldirecteur, de burgemeester en de onderwijsinspectie. Het kan verschillen van departement tot departement. Zelfs binnen de departementen kunnen er grote verschillen zijn die allen vragen op een oplossing op maat. De minister van Onderwijs Blanquer stelde dat het "doel is dat elk gezin tussen 4 mei en 7 mei op de hoogte wordt gebracht van wat er met hun kind en de eventuele heropening van de school gebeurt".
Uit een landelijke enquête blijkt overigens dat slechts de helft van de ouders wil dat de scholen opengaan. De andere helft wil dat de scholen gesloten blijven.

5. De staatssecretaris van Vervoer, Jean-Baptiste Djebbari, stelt dat er vanaf 11 mei controles zijn op het dragen van maskers in het openbaar vervoer.

In het openbaar vervoer "wordt er gewerkt aan het ontlasten van de spits", voegde hij eraan toe, en beklemtoonde de noodzaak om te blijven telewerken en werktijdenspreiding bij bedrijven.

Er zijn zorgen dat veel mensen in de grote steden zullen overstappen naar ‘de auto’ en de steden vast zullen lopen.

"We moeten proberen om niet opnieuw een grote vervuilingscyclus te beginnen" zei hij.
Hij verwees naar het initiatief van Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs die voorstander is van uitbreiding van het gebruik van fietsen om de extreme luchtvervuiling en gezondheidsrisico’s daarvan te beperken.

6 .Minister van Economie Bruno Le Maire, heeft een oproep gedaan dat na 11 mei "zoveel mogelijk Fransen weer aan het werk gaan" om "zich collectief voor te bereiden op het economisch herstel"

Bovendien zei Le Maire dat er aan een economisch herstelplan wordt gewerkt dan in de herfst gepresenteerd zal worden.

Hij kondigde ook aan dat Frankrijk zijn controle op buitenlandse investeringen gaat uitbreiden om Franse bedrijven die in moeilijkheden komen te beschermen.

De drempel voor controle bij niet-Europese beleggers, die aandelen in een grote Franse onderneming hebben, zal tot het einde van het jaar "verlaagd worden van 25% tot 10%" .
De controle zal bovendien worden uitgebreid tot de biotechnologiesector.

7. Olivier Veran, de minister van Volksgezondheid roept op om na 11 mei het reizen tussen "actieve" gebieden waar het virus circuleert en gebieden waar dat niet het geval is te beperken.

"Als je in een gebied woont waar het virus actief circuleert, is het ongewenst om naar gebieden te reizen waar het virus niet circuleert en daarmee het risico neemt op verspreiding van het virus.

Over de ‘draai’ die de regering heeft gemaakt mbt het dragen van maskers verklaarde hij dat niet het te kort aan maskers, maar het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht is dat hieraan ten grondslag ligt.

8. De Minister van Arbeid Muriel Pénicaud stelde dat 11,3 miljoen Fransen momenteel werktijdverkorting hebben, oftewel meer dan één op de twee werknemers

Vanaf 1 Juni zal de steunregeling geleidelijk afgebouwd worden.” We hebben een paar weken de tijd om ons te organiseren, om de economie weer op gang te brengen.
Er zal daarna minder staatssteun zijn, maar het zal geleidelijk en soepel afgebouwd worden", aldus Muriel Pénicaud. Er zal waarschijnlijk "een restbedrag moeten worden betaald door bedrijven", voegde ze er aan toe. De regeling heeft de staat inmiddels 24 miljard euro gekost. Mede hierdoor neemt de kortetermijnschuld van de sociale zekerheidsinstanties toe. Acoss de koepelorganisatie van de uitkerende instanties geeft aan dat de schuld begin mei zal oplopen tot 50 miljard euro.

9. Staatssecretaris Agnès Pannier-Runacher en de grote supermarktketens hebben aangekondigd dat het vanaf 4 mei mogelijk is om herbruikbare maskers en maskers voor eenmalig gebruik in de filialen te kopen.

De prijs zal laag zijn: "De basisprijs van een masker voor het grote publiek zal ongeveer 2 tot 3 euro bedragen De prijs van een eenmalig ‘gebruiksmasker’ zal minder dan 1 euro bedragen. Er zal een deugdelijke handleiding worden bijgeleverd.

10. Olivier Veran,de minister van Volksgezondheid stelt dat er serieus onderzoek wordt gedaan naar gevallen van kinderen die een ernstige ontstekingsziekte hebben gekregen. Hij benadrukte dat er nog niet genoeg bewijs is om een verband te leggen met het coronavirus.

In verschillende EU landen waaronder Frankrijk is de afgelopen dagen alarm geslagen over een toename van het aantal kinderen met symptomen die lijken op de ziekte van Kawasaki.

Ze vertonen "koortssymptomen, spijsverteringssymptomen en een vrij algemene vasculaire ontsteking die hartfalen kan veroorzaken.

Sommige van deze kinderen “ maar niet allemaal, zijn dragers van het coronavirus".

Hij zegt"Ik roep de gezondheidszorg en de wetenschappelijke wereld op om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen om te zien of er een verband is tussen het coronavirus en deze vorm van een tot nu toe onbekende ontstekingsziekte."

11. Bruno Le Maire ontkent dat er conflicten zijn tussen Macron en Edouard Philippe.
"Ik wil dit hier vanmorgen benadrukken, omdat ik denk dat het belangrijk is in de periode die we doormaken te weten dat het team dat het land regeert volledig eensgezind is en elkaar volledig ondersteunt ten dienste van de Fransen,"

Volgens verschillende persartikelen (L'Express, Le Point, enz.) zou Macron maandag persoonlijk de journalisten hebben opgeroepen om uiting te geven aan zijn ongenoegen over het eenzijdige besluit van Edouard Philippe om vast te houden aan ‘dinsdag’ (gisteren) om zijn deconfiniëringsplan aan de Assemblee voor te leggen.

12.Onzekerheid over doorgaan 14-juli-parade

Generaal Bruno Le Ray ,de militaire gouverneur van Parijs, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de ceremonie, zei dat "er geen beslissing is genomen, maar dat die wel binnenkort genomen moet worden”.
De beslissing is aan de president van de republiek.

De generaal hoopt om logistieke redenen vóór 10 mei een antwoord te hebben, hoewel hij zich ervan bewust is dat de epidemische situatie zo veranderlijk is dat het moeilijk is om zelfs maar twee weken vooruit te kijken. Bij de editie van 2019 van de parade waren 4.300 man, 67 vliegtuigen, 40 helikopters en bijna 200 voertuigen betrokken.

Annulering van het evenement is een optie. Maar de parade kan ook worden ingekort, georganiseerd zonder publiek met enkel televisieverslaggeving, of worden vervangen door verschillende kleinere ceremonies.

13. Particuliere laboratoria worden in gezet bij het testprogramma.

Om het massale testprogramma in de steigers te zetten wordt een beroep gedaan op particuliere laboratoria. "Alles moet gedaan worden om de test gemakkelijk en snel te maken," zei premier Edouard Philippe.
Van de 100.000 tests die dagelijks worden uitgevoerd, zouden er ongeveer "60.000 moeten worden gedaan door de particuliere labo’s, een verdubbeling van de huidige capaciteit, aldus François Blanchecotte, de voorzitter van de Unie van Biologen. Momenteel worden er "250.000 tests per week gedaan door de openbare en particuliere sector", zei hij.

Om dit werk naar behoren te kunnen uitvoeren zullen ze moeten worden uitgerust met voldoende beschermende middelen en apparatuur. Er wordt alles aangedaan om dit op korte termijn te realiseren.